Kategorie

Regulamin sklepu internetowego Hanway.pl

(obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014roku)

 

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Hanway.pl (zwanego dalej Sklep Internetowy) jest:
Gemini Marcin Bogusławski 91-802 Łódź, ul. Marysińska 59/2, NIP: 732-152-61-98, REGON: 100437283. Działalność gospodarcza jest prowadzona na podstawie wpisu do EDG pod numerem 82958 prowadzonym przez Prezydenta Miasta Łodzi w Referacie Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi – Delegatura Bałuty, Zachodnia 47.

2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

3. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową dostępną pod adresem http://www.hanway.pl

4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. Możliwa jest dostawa za granicę lecz wymaga to indywidualnych ustaleń ze Sklepem Internetowym.

5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Ostateczna cena jest każdorazowo potwierdzana Kupującemu w momencie wyboru opcji „KUP TERAZ” przed wysłaniem zamówienia. Powyższa cena „w kasie” uwzględnia ewentualne zniżki uzyskane na skutek wykorzystania rabatu przyznanego w ramach „Programu rabatowego” lub wykorzystania kuponu rabatowego. Wskazana cena jest również potwierdzana na paragonach lub fakturach Vat wysyłanych z towarem

6. Wszystkie towary znajdujące się na stronie są fabrycznie nowe.

 

II. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie Internetowym przyjmowane są poprzez wybór towaru zamieszczonego na stronie internetowej i podaniu ilości, koloru oraz rozmiaru a następnie dodanie wybranego towaru do koszyka.

2. W kolejnych krokach procesu realizacji zamówienia Kupujący zostanie poproszony o podanie danych potrzebnych do realizacji dostawy, o wybranie formy dostawy oraz sposobu płatności. Jeśli Kupujący wyraża chęć otrzymania faktury Vat zostanie dodatkowo poproszony o podanie niezbędnych danych.

3. W podsumowaniu zamówienia Kupujący otrzyma informację o cenie za zakupiony przedmiot lub przedmioty uwzględniającej należne podatki (cena brutto) oraz o całkowitych kosztach dostawy z uwzględnieniem należnych podatków oraz kosztów pakowania. Podana suma końcowa jest kwotą końcową – do zapłaty.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja Kupującego – tak zwane zamówienie jako Gość.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Kupującego są niepełne na sposób uniemożliwiający prawidłowe zaadresowanie przesyłki. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sklep Internetowy zobowiązany jest powiadomić Kupującego ze wskazaniem przyczyny.

6. Cza realizacji zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od momentu otrzymania płatności od Kupującego lub w przypadku płatności za pobraniem licząc od dnia złożenia zamówienia.

7. Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym.

 

III. Zamówienia telefoniczne.

1. Sklep Internetowy umożliwia złożenie zamówienia telefonicznie w dni powszednie oraz w soboty w godzinach 10.00 - 18.00. W tym celu Sklep Internetowy udostępnia Kupującym specjalny numer telefonu: 725-402-560.

2. Podczas składania zamówienia telefonicznego Kupujący zostanie poproszony o następujące informacje potrzebne do realizacji zamówienia: nazwę oraz ilość produktów jakie chce zakupić oraz ewentualne cechy dodatkowe np. kolor czy rozmiar, imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Otrzymane tą drogą informacje nie trafiają do bazy danych związanych z działaniami marketingowymi sklepu chyba, że Kupujący wyrazi taką wolę.

3. Zamówienie zgłoszone drogą telefoniczną zostanie potwierdzone przez Sklep Internetowy drogą mailową lub za pośrednictwem SMS. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Kupujący winien potwierdzić akceptację warunków umowy poprzez odpowiedź o treści AKCPETUJĘ wysłaną tą samą drogą jaką potwierdzenie otrzymał. Od tego momentu umowa zawarta drogą telefoniczną jest uznana za zawartą.

IV. Warunki płatności i wysyłki towaru.

1. Płatność za zakupiony towar może zostać dokonana za pobraniem, przelewem bankowym, przelewem on-line, e-przelewem lub kartą kredytową. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., lub firmy kurierskiej. Dopuszcza się odbiór towaru przez Kupującego IVbezpośrednio w siedzibie firmy Gemini Marcin Bogusławski pod adresem, 91-802 Łódź, ul. Marysińska 59/2. Termin odbioru zakupionego towaru w siedzibie firmy sugeruje się uzgodnić telefonicznie pod nr telefonu 725-402-560 lub drogą mailową pod adresem kontakt@hanway.pl

3. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia. Poniższa tabela obrazuje zasady naliczania opłat za transport oraz określa orientacyjny czas dostawy:

Poczta Polska

Firma kurierska

Odbiór osobisty

Orientacyjny czas dostawy

Przesyłka pocztowa priorytetowa – 14,00zł

Przesyłka kurierska – 14,00zł

0zł

Przesyłka kurierska DPD - 1dzień-2dni

Przesyłka pocztowa pobraniowa – 19,90zł

Przesyłka kurierska pobraniowa – 19,90zł

 

Przesyłka pocztowa 1-3 dni

 

4. Przy wyborze dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz płatności za pobraniem - w przypadku nie zastania Klienta pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału firmy kurierskiej.
Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. Dział Obsługi Klienta kontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy. W celu sprawnego dostarczenia przesyłki, Kupujący proszony jest o podanie numeru telefonu komórkowego podając dane do dostawy. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

5. Przy wyborze Poczty Polskiej S.A. Jako dostawcy przesyłki oraz płatności za pobraniem - w przypadku nie zastania Kupujący pod wskazanym adresem albo braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę doręczyciel zostawia awizo uprawniające do odbioru przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A. w ciągu 7 dni. Po 7 dniach Kupujący otrzymuje awizo powtórne uprawniające do podjęcia przesyłki w ciągu kolejnych 7 dni. Jeśli przesyłka nie zostanie podjęta w terminie 14 dni od dnia pierwszego awizo następuje jej zwrot do sklepu internetowego.
Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

6. Kupujący przed odebraniem przesyłki jest proszony o sprawdzenie w obecności kuriera, stanu opakowania oraz kompletności przesyłki. W przypadku stwierdzenia niezgodności Kupujący jest proszony o kontakt ze Sklepem Internetowym w celu zgłoszenia zauważonych wad, braków, uszkodzeń opakowania.

V. Prawo odstąpienia od umowy.

1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W takim przypadku Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym, należy złożyć Sklepowi Internetowemu stosowane oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: kontakt@hanway.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru dokumentu odstąpienia od umowy jaki otrzymał w przesyłce wraz z zakupionym przedmiotem oraz według wzoru zamieszczonego poniżej.

3.Przesyłkę należy odesłać na adres Gemini Marcin Bogusławski 91-802 Łódź, ul. Marysińska 59/2.

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić o odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Gemini Marcin Bogusławski, 91-802 Łódź, ul. Marysińska 59/2

Ja (podać imię i nazwisko Kupującego) niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej rzeczy: (podać nazwy kupionych przedmiotów) numer zamówienia (podać numer zamówienia).

Data zawarcia umowy to (podać datę złożenia zamówienia), data odbioru zakupionych przedmiotów (podać datę).

Imię i nazwisko: (podać imię i nazwisko Kupującego)

Adres: (podać adres Kupującego)

Data: (podać datę odstąpienia od umowy)

Podpis: (tylko jeśli niniejsze świadczenie jest wysyłane w formie papierowej).

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep Internetowy nie ponosi kosztu odesłania towaru.

 

VI. Procedura reklamacyjna.

 1. Wszystkie towary objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za zgodność towaru z umową.

 2. Reklamacja towaru może nastąpić ze względu na niezgodność towaru z umową.

 3. Kupujący może składać Sklepowi Internetowemu reklamacje dotyczącej zawartej Umowy pod adresem kontakt@hanway.pl lub w formie pisemnej na adres Sklepu Internetowego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego

 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji

 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sklep Internetowy zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sklepu Internetowego (GEMINI Marcin Bogusławski, 91-802 Łódź ul. Marysińska 59/2). Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone w sytuacji gdy reklamacja zostanie uwzględniona.

6. Do odsyłanego towaru Kupujący proszony jest o dołączenie dokumentu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury Vat).

7. Sklep Internetowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

VII. Ochrona danych osobowych.

 1. Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych Gemini Marcin Bogusławski, 91-802 Łódź, ul. Marysińska 59/2, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia oraz wystawienia faktury Vat.

 2. Składając zamówienie, Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych osobowych Gemini Marcin Bogusławski w dla celów marketingowych.

 3. Dane osobowe Kupującego są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, zgodnie z przepisami prawa. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 4. Wyrażając zgodę Kupujący jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości składania zamówień w Sklepie Internetowym.

   

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest częścią zawieranej przez firmę Gemini Marcin Bogusławski oraz Kupującym umowy sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia.

  2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  3. W razie pozostałych wątpliwości sugerujemy kontakt pod adresem e-mail: kontakt@hanway.pl lub numerem telefonu 603 490 610. (pn.-pt. godz. 08.00-20.00).

  4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa.